Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İnsan günah ve isyana devam ettikçe Rabbi ile arasındaki perdeler kalınlaşır, kesafet peyda eder. Bir insan, işlediği günahlara tövbe ederek mahcubiyetini sürûra ve huzura çevirmediği takdirde, nefs-i emmaresinin hükmetmesiyle kalbinde iman nûru yerine gurur, riyâ, şehvet ve en nihayetinde inkâr yerleşir. Bu hal ise onun basiretinin kör olmasına ve netice olarak kalbinin mühürlenmesine yol açar.günah, isyan, tövbe etmek, nefsi emmare, iman nuru, gurur, riya, şehvet, kalbin mühürlenmesi,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler