Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Yaratan da O’dur, hayat veren de…

Suret giydiren de O’dur, rızık veren de…

Terbiye eden de O’dur, tanzim eden de…

Döndüren de O’dur, durduran da…

Mahlukatın sahibi de O’dur, ihtiyaçlarını gideren de…yaratan, rızık veren, mahlukat,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler